Ειδικές εξετάσεις

Οπτική βιομετρία

Ενα σύγχρονο και ακριβές όργανο μέτρησης του αξονικού μήκους του οφθαλμού και υπολογισμού της ισχύος του ενδοφθαλμίου φακού κατά την προεγχειρητική μελέτη του καταρράκτη και των διαθλαστικών επεμβάσεων αποτελεί η οπτική βιομετρία – IOL Master.

Τοπογραφία κερατοειδους

Η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι μια ειδική εξέταση όπου μέσα από μία σειρά έγχρωμων χαρτών (Axial Map, Tangential Map, Elevation Map, Refractive Map) ο οφθαλμίατρος παίρνει στοιχεία που αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της καμπυλότητας του κερατοειδή. Στην τοπογραφία αναπαρίσταται χρωματικά η κατανομή της διαθλαστικής ισχύος πάνω στην επιφάνεια του κερατοειδή, από το κέντρο του έως την περιφέρειά του.

Οφθαλμικό υπερηχογράφημα Α και Β

Το υπερηχογράφημα Α και Β αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο για τη δυσδιάστατη απεικόνιση του οπτικού νεύρου, των εξόφθαλμων μυών και του βολβού του οφθαλμού.

Οπτικά πεδία

Ο χώρος που μπορεί να γίνει ορατός από το μάτι μας αποκαλείται οπτικό πεδίο. Με την εξέταση των οπτικών πεδίων χαρτογραφείται συστηματικά το οπτικό πεδίο κάθε οφθαλμού με τον έλεγχο της ευαισθησίας του αμφιβληστροειδή σε μεγάλο αριθμό δεδομένων σημείων. Ο Οφθαλμίατρος αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εξέτασης. Τα οπτικά πεδία είναι η κύρια εξέταση για τη διάγνωση και την παρακολούθηση του γλαυκώματος. Είναι ανώδυνη εξέταση, δεν χρειάζεται προετοιμασία και ο συνήθης χρόνος που απαιτείται είναι περίπου 30 λεπτά.

Ενδοθηλιοσκόπηση

Η ενδοθηλιοσκόπηση είναι μια ειδική εξέταση όπου με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ο οφθαλμίατρος έχει τη δυνατότητα της απευθείας εικόνας του ενδοθηλίου του οφθαλμού και της μέτρησης του αριθμού των κυττάρων του.Τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κερατοειδή έχουν σχήμα εξαγωνικό και κατά την παιδική ηλικία ο αριθμός τους κυμαίνεται από 3.500 έως 4.000 ανά mm2. Με την πάροδο της ηλικίας, ο αριθμός των κυττάρων μειώνεται με αποτέλεσμα οι ενήλικες να έχουν 1.500 έως 2.000 κύτταρα/mm2.

Έλεγχος διάθλασης σε παιδιά

Πλήρης παιδοοφθαλμολογικός έλεγχος.

Νευροφθαλμολογικός έλεγχος ενηλίκων και παίδων

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

.

Ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις

Για την θεραπεία του αμφιβληστροειδούς και της ωχράς κηλίδας με την χρήση ANTI - VEGF παραγόντωνμ κορτιζόνης κ.α

LASER TRABECULOPLASTY - SLT

Για την αντιμετώπιση της υψηλής ενδοφθάλμιας πίεσης που σχετίζεται με γλαύκωμα.

Καψουλοτομή

Για την θεραπεία της θόλωσης του οπισθίου περιφακίου, τον λεγόμενο "δευτερογενή καταρράκτη" , που εμφανίζεται σε ποσοστό 20%-40% μετά την επέμβαση του καταρράκτη, όπως και την θεραπεία του γλαυκώματος κλειστής γωνίας με την δημιουργία ιριδοτομής.